Make a wish, take a chance, make a change

πŸ‘‰πŸ» Denk je er als organisatie al een tijdje aan om jouw werkvloer te optimaliseren?

πŸ‘‰πŸ» Kregen projecten rond mentale gezondheid, werk-privΓ© balans, werkplezier, leiderschap, … nog niet de juiste aandacht omwille van budgetten?

πŸ‘‰πŸ» Dan hebben wij goed nieuws voor jou! Want onze Flock staat klaar om jouw organisatie hierin te begeleiden.

πŸ‘‰πŸ» Is jouw bedrijf gelegen in het Vlaamse gewest? Dan kan de Vlaamse overheid jou hierin steunen tot 10.000 € (mits je aan de voorwaarden voldoet).

πŸ‘‰πŸ» Maak kennis met de werkbaarheidscheques en neem snel contact op met ons om jouw mogelijkheden te bespreken.


Ontvang vandaag nog je subsidie voor werkbaarheidscheques en ontdek onze ontwikkelingsmogelijkheden die bijdragen tot gezondere en veerkrachtigere medewerkers.


Strategie en beleid

  • Met onze wellbeing scan vanuit HR krijg jij inzicht in hoeverre de hectiek van alledag niet de aandacht voor het welzijn van jullie medewerkers verdringt. De onderliggende filosofie gaat ervan uit dat een organisatie alleen wendbaar, weerbaar en innoverend kan zijn wanneer de medewerkers dat ook zijn. In een vrijblijvend advies ontvang je op basis van je input een aantal stappen, die je kan ondernemen om jullie medewerkers gemotiveerd te binden aan de organisatie op basis van een gezondheidsplan.

    De scan is opgebouwd uit een aantal onderwerpen waaronder: organisatie, leidinggeven, HR, verzuim, werkhervatting en re-integratie, de medewerker zelf. Laat je begeleiden in het opstellen en implementeren van een werkbaar gezondheidsbeleid door onze experten met aandacht voor de juiste interne communicatie.

  • Geef je leidinggevenden dat extra duwtje in de rug om hun teams weer op een veerkrachtige manier te kunnen inspireren om zo verbondenheid en betrokkenheid te stimuleren.


Mentale weerbaarheid

  • Met onze werkstress scanen onze stressvolle levensgebeurtenissen scan, brengen we jouw mentale weerbaarheid in kaart. We koppelen dit graag terug via het model van Robert E. Quinn om je van daaruit te ondersteunen in jouw groeipotentieel. Onze coaches staan voor je klaar.

  • Daarnaast bieden onze experts je ondersteuning op het gebied van stress en burn-out preventie en begeleiding. Denk hierbij aan het opvolgen van medewerkers tijdens ziekte, coachen van individuen, ondersteuning van leidinggevenden, workshops rond preventie (stress, ergonomie, gezonde levensstijl, … ).

  • Met werkbaarheidscheques kun je als onderneming met minstens 1 werknemer steun ontvangen om knelpunten rond werkbaar werk in kaart te brengen met als doel de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren. Via de cheques financiert Vlaanderen tot 60% van je project, met een plafond van €10.000.


Meer info?


De prestaties worden enkel uitgevoerd door geregistreerde erkende dienstverleners van de kmo-portefeuille of door dienstverleners met een kwaliteitsregistratie van Werk en Sociale Economie.

Montisoro beschikt over de kwaliteitsregistratie van Werk en Sociale Economie.